Reedukacja.pl
Pisownia form czasu przeszłego czasowników typu wziąć, minąć - ćwiczenia
Autor: Anna Jurek (Podyplomowe CKUSW w Opolu)
Poniżej zamieszczamy zestaw opracowanych ćwiczeń, które umożliwią wyćwiczenie problemów ortograficznych jakie często stwarza pisownia form czasu przeszłego czasowników typu wziąć, minąć.